Rezidence kolektivu Skupina

Rezidence kolektivu Skupina

Dva členové Skupiny nás poctili svou přítomností. Přijeli na krátký nahrávací týden, pak jsme se s nimi sešli v Mariánských Radčicích na zvukovém ekologickém víkendu  Soundworms Ecology Gathering.

Vytvořili série zvukových nahrávek, vznikl rozhovor pro His Voice. Další materiály jsou k nalezení zde zde. Některé z nahrávek z KRAvína budou použité na výstavě Skupiny Není slyšet, která bude probíhat 23. 11. 2017 – 4. 3. 2018 ve zvukové galerii IGLOO v Jihlavě.

Umělecký kolektiv Skupina se zajímá o jevy v naší kultuře, které jsou vnímatelné a vyjádřitelné zvukem. K jevům, které se vyskytují ve zvukové dimenzi anebo jsou do této dimenze převoditelné, Skupina přistupuje jako k objektům, skrze poslech, zvukovou tvorbu, sociologickou imaginaci, záznam, reinterpretaci, intervenci, oral a aural history a akustickou ekologii. Procesem materializace a dematerializace původních sdělení se pokouší – v abstraktní i hmatatelné rovině – hledat a dekonstruovat hranice možných proměn zkoumaných jevů v námi prožívané realitě.

Více o Skupině ZDE.