the soil of the land and its culture

KRA – Kravín Rural Arts

KRA – Kravín Rural Arts

KRA – Kravín Rural Arts se nachází na Vysočině pod Železnými horami, v malé vesnici Hranice u Malče. Původně se jednalo o součást velkostatku Maleč. Někdejší správní dům a bývalé stáje pocházejí ze 17. století, v historii několikrát změnily funkci a prošly přestavbami.

KRA se zaměřuje na ekologické umění a kulturu, spolupracuje s umělci, místními obyvateli a dalšími organizacemi. Jsme otevřeni další spolupráci v oblasti ekologického umění a vývoje. Věříme, že umělecké projekty mohou do prostředí venkova přinášet nové podněty a obohacení, a naopak, že umělci mohou mnohé získat ze zkušeností místních.

KRA = budova zdálky připomíná osamělou kru, vznášející se pod horami.

KRÁ = krákání odkazuje k havranům, symbolům umění, hravosti a kreativity. Havrani jsou výjimkou mezi divokými zvířaty, jsou schopni vytvářet si vlastní nástroje ke hře. Havrani jsou v mytologii často šprýmaři, protivící se pravidlům a konvenčnímu chování.

KRAVÍN. Protože kravám vděčíme za toto místo.

… máme také facebook:  KRAvín – rural arts Vysočina

… historický vývoj kravína a naše minulé akce jsou k prohlédnutí na stránkách spolku Yo-Yo, který mimo jiné vydává RurArtMap

Naši partneři a spolupracovníci: Zastráň zeleninová farma, Zastávka 194 v Chotěboři, [OGV], His Voice, LOM label Bratislava.

Kontakt: Hranice 6, 58301 Chotěboř, e-mail: hinterland@kra.land, tel.: +420604335974

0 comments on “KRA – Kravín Rural ArtsAdd yours →

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *