the soil of the land and its culture

KRA – Kravín Rural Arts

KRA – Kravín Rural Arts

And much more! KLIK!

KRA – Kravín Rural Arts is situated in the Vysočina region of the Czech Republic – a hilly area of Železné hory (Iron mountains) – in a small village Hranice u Malče. KRA is establishing longer term programs with artists and other organizations in the countryside, interested in an ecological reconversion of the (media) arts. Apart from its own thematic lines, KRA is welcoming individual and group initiatives that are conform with its mission, and are interested in artistic-ecological research and development with a strong multidisciplinary nature.

The future is the countryside, countrywide!

KRA = “floe” or “iceberg”, an allusion to ecology and climatic changes

KRÁ = “kaw” or “kaah” relates to raven as a symbol of art, playfulness and creativity. Ravens, among the few wild animals, make their own tools to play with. Raven in mythology are often a tricksters, disobeying rules and conventional behavior.

KRAVÍN (cowshed). Because it is to cows we are indebted for this place. 

… you can find us on facebook: KRAvín – rural arts Vysočina

… for the past actions and events you can go to: Yo-Yo, home of the infamous and irreplacable RurArtMap!

KRA partners include: Zastráň Vegetable Farm, Zastávka 194 Chotěboř, His Voice Magazine, LOM label Bratislava.

Contact: Hranice 6, 58301 Chotěboř, Czech Republic
e-mail: hinterland@kra.land, tel.: +420777029113

KRA – Kravín Rural Arts se nachází na Vysočině pod Železnými horami, v malé vesnici Hranice u Malče. Původně se jednalo o součást velkostatku Maleč. Někdejší správní dům a bývalé stáje pocházejí ze 17. století, v historii několikrát změnily funkci a prošly přestavbami.

KRA se zaměřuje na ekologické umění a kulturu, spolupracuje s umělci, místními obyvateli a dalšími organizacemi. Jsme otevřeni další spolupráci v oblasti ekologického umění a vývoje. Věříme, že umělecké projekty mohou do prostředí venkova přinášet nové podněty a obohacení, a naopak, že umělci mohou mnohé získat ze zkušeností místních.

KRA = budova zdálky připomíná osamělou kru, vznášející se pod horami.

KRÁ = krákání odkazuje k havranům, symbolům umění, hravosti a kreativity. Havrani jsou výjimkou mezi divokými zvířaty, jsou schopni vytvářet si vlastní nástroje ke hře. Havrani jsou v mytologii často šprýmaři, protivící se pravidlům a konvenčnímu chování.

KRAVÍN. Protože kravám vděčíme za toto místo.

… máme také facebook:  KRAvín – rural arts Vysočina

… historický vývoj kravína a naše minulé akce jsou k prohlédnutí na stránkách spolku Yo-Yo, který mimo jiné vydává RurArtMap

Naši partneři a spolupracovníci: Zastráň zeleninová farma, Zastávka 194 v Chotěboři, [OGV], His Voice, LOM label Bratislava.

Kontakt: Hranice 6, 58301 Chotěboř, e-mail: hinterland@kra.land, tel.: +420604335974

0 comments on “KRA – Kravín Rural ArtsAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *