ZPRÁVA Z REZIDENCE TEREZY A TOMÁŠE KERLE

ZPRÁVA Z REZIDENCE TEREZY A TOMÁŠE KERLE

Tereza a Tomáš Kerle byli na rezidenci v KRA v létě 2017, s nimi přijela i malá Noemi. Společně tvoří pod jménem Zóna.

Vizuální hledisko

  • Zachycení přírodních procesů i člověkem vytvořených objektů
  • Zaměření se na rytmické vzorce a proměnu objektů v čase
  • Zachycení elementů v krajině a jejich spolupůsobení (vítr, voda, oheň)
  • Zkoumání organických tvarů a geometrických vztahů v přírodě
  • V rámci této (vizuální) zkušenosti se pozorovatel zůstává mimo konceptualizaci zakoušených vjemů

Zvukové hledisko

  • Nabírání zvuků k vizuálně zachyceným místům/objektům
  • Zkoumání možností zvuků vesnice a následný elektronický processing
  • Zaměření se na fenomén dronu v krajině a “základního ladění” krajiny
  • Rytmické kompozice pro vybrané objekty

Základní východisko – vědomí pozorovatele a jeho celkové naladění zásadně ovlivňují
způsob, jak se mu pozorovaný svět “otevírá” a jakým způsobem k němu “promlouvá”.
Vědomí pozorovatele je spolutvůrcem (následně zachycené) reality.

17. září 2017 proběhla závěrečná performance Poly-dimenze a workhop Co je rytmus. O sobotních odpoledních je na venkově klid. Nicméně to bylo zajímavé. Popis a upoutávka je zde. Níže materiály a nahrávky z rezidence.

Rozhovor s Terezou a Tomášem, který vznikl u příležitosti jejich rezidence v KRA