KRA rezidence 2018

KRA rezidence 2018

KRA REZIDENCE 2018
Rezidenční centrum KRA – Kravín Rural Arts v bývalém kravíně na okraji malé vesnice Hranice u Malče pod Železnými horami nabízí dva měsíční rezidenční pobyty pro umělce. Termín: od května do prosince 2018.

KOHO HLEDÁME

Rezidenční program je určený především pro umělce se zájmem o ekologii, venkov a nová média, jejichž dílo má interdisciplinární povahu a je otevřené podnětům a inspiracím přicházejícím z místního prostředí. Přednost mají ti, jejichž tvorba souvisí s jednou z těchto oblastí:

1. Zvuk vesnice: jak se v posledních desetiletích změnil venkov a jak současná vesnice zní? Jak se její zvuk proměňuje? Jak tyto změny vnímají její obyvatelé? Práce s terénními nahrávkami, kompozicemi a performancemi.

2. ZaKra: program na rozhraní umění, ekologie a zemědělství nabízí možnost spolupráce s nedalekou zeleninovou farmou Zastráň. Zajímá nás například rekultivace krajiny, zacházení s vodou v krajině, staré stezky, permakultura, komunitou podporované zemědělství… Také nás zajímá umění ve veřejném prostoru venkova a menších měst. Speciálním tématem pro rok 2018 jsou stromy a les.

3. Otevřené interdisciplinární téma pro spisovatele, poutnice, filozofy, cyklistky, kuchaře, zahradnice, architekty či sochařky… Řekněte si sami.

CO NABÍZÍME

Ubytování v historické správní budově velkostatku ze 17. století, v nově zrekonstruovaném podkroví s audiovizuálním studiem a přístupem k internetu. Je možné využívat dílnu v bývalých stájích (vybavenou základními nástroji pro práci se dřevem a zahranickým nářadím) i prostor zahrady.

Umělci získají stipendium 15 000,- Kč na pobyt, z něhož si hradí cestovní náklady a stravu.

Pobyt nemusí mít výsledek v podobě dokončeného díla, ale uvítáme veřejnou prezentaci v průběhu rezidence v podobě přednášky, koncertu, diskuse, happeningu, krátkodobé výstavy apod. (přímo u nás nebo lze domluvit v sídlech spolupracujících spolků a institucí –  mj. Zastávka194 v Chotěboři, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě).

Po domluvě je možný pobyt malé skupiny umělců.

UZÁVĚRKA ŽÁDOSTÍ je 15. 4. 2018, výsledky budou oznámeny nejpozději 20. 4. 2018. K žádosti přiložte krátký průvodní dopis s vysvětlením, čemu byste se v průběhu rezidence chtěli věnovat, a stručný životopis či portfolio (případně odkaz na webové stránky). Posílejte na lenka.dol@gmail.com nebo hinterland@kra.land nebo na adresu KRA, Hranice 6, 58301 Chotěboř, dotazy na tel.: 604335974.

Rezidenční pobyt je hrazen z dotace od Ministerstva kultury ČR.