HISTORIE KRAVÍNA

HISTORIE KRAVÍNA

(citace ze Stavebně historického průzkumu Jiřího Niesyta, 2015 – 2016)

Areál někdejšího vrchnostenského dvora, rozprostírající se na jihovýchodním okraji obce Hranice, představuje téměř zapomenutý a dosud historicky a památkově zcela nedoceněný objekt. Areál, jehož původ sahá do období první poloviny 16. století, představuje cennou stavební památku, dotvářející charakter historické zástavby intravilánu obce.

Vznik stávající dispozice hospodářského areálu sahá do období těsně po roce 1746, kdy se malečské panství s Hranicemi dostává do majetku Auersperků.

Stavba i přes zdánlivě krátkou historii představuje architektonicky ojedinělý objekt, který si i přes novější utilitární zásahy zachoval cennou architektonickou kompozici a řadu původních cenných historických konstrukcí.

Velkostatek Maleč, zabírající celkovou rozlohu okolo 1 178 ha, byl tvořen dvory v Malči, Lánech, Vísce, Předboři, Modletíně, Rušínově a v Hranicích. (…)

Poplužní dvůr v Hranicích tvořil spolu s dvory v Malči, Lánech a Předboři hlavní jádro velkostatku.

Poměrně rozlehlý dvůr v Hranicích sestával ze stájí pro ustájení hovězího dobytka, ovčárny, sýpky a obytného stavení pro šafáře.

Mezi nejvýznamnější Riegrovy počiny na dvoře v Hranicích patří především zřízení mlékárny se sýrárnou. Ta zde fungovala od sedmdesátých let 19. století až do počátku 20. století. Téměř po celou dobu trvání však byl mlékárenský provoz v Hranicích velkostatkem pronajímán. Asi nejvýznamnějším nájemcem mlékárny na dvoře v Hranicích byl Matěj Novotný, který ji provozoval od roku 1873 do jara roku 1887. Novotný zde mimo jiné zahájil výrobu tzv. Limburského smetanového sýru, známého pro svoji mírně nasládlou chuť. Recepturu na jeho výrobu měl údajně od strýce své ženy, který měl pocházet z rodiny belgického sýraře Serváce Františka Lecomta, jenž se na počátku 30. let 19. století usadil poblýž Vysokého Mýta. Novotného sýry patřili v okolí mezi velmi oblíbené.

 

(POKRAČOVÁNÍ…)