Rezidenční program KRA

Rezidenční program KRA

CO JE REZIDENČNÍ PROGRAM KRA?

KRA REZIDENTI 2017

Rezidenční centrum KRA – Kravín Rural Arts zahájilo svou činnost v létě 2016. Sídlí v malé vesnici Hranice u Malče, v bývalém kravíně v Železných horách na Vysočině. Rezidenční program je určený především pro umělce se zájmem o ekologii, venkov a (mediální) umění, jejichž dílo má interdisciplinární povahu a je otevřené podnětům přicházejícím z prostředí.

Naši rezidenti budou ubytování v historické někdejší správní budově velkostatku ze 17. století v nově zrekonstruovaném podkroví s audiovizuálním studiem a přístupem k internetu. Dále mohou pracovat v dílně v bývalých stájích, vybavené pro práci se dřevem, zahranickým nářadím (lze využívat i venkovní prostor zahrady).
Jedná se o ideální místo pro soběstačné umělce a výzkumníky, kteří hledají tiché a inspirativní místo pro rozvoj svých dlouhodobých projektů. Umělci mohou ve své tvorbě používat různá média a nástroje (elektronika, zvuk, hudba, text, performance, video…). Rezidenční pobyt nemusí vést k dokončené instalaci, výstavě či uměleckému dílu, ale měl by nějakým způsobem reflektovat okolní prostředí.

KRA spolupracuje s místními jednotlivci a spolky, je možné domluvit místo pro výstavy a prezentace (například v prostoru Zastávka194 v Chotěboři).

KRA rozvíjí mezinárodní síť rurálních uměleckých center s podobným zaměřením.

PROGRAMY REZIDENCÍ – KOHO HLEDÁME 

V současnosti přijímáme rezidenty, které zajímá jedna ze čtyř oblastí:

1. ZaKra: programy na rozmezí umění, ekologie a permakultury, rozvíjený ve spolupráci s nedalekou zeleninovou farmou Zastráň. Zajímá nás například DIY testování znečištění vody, vzduchu a půdy, zavlažovací systémy, historická reflexe přírodního prostředí, rekultivace krajiny, komunitou podporované zemědělství…

2. Zvuk vesnice: jak se v posledních desetiletích změnil venkov a jak současná vesnice zní? Jak se její zvuk proměňuje? Práce s terénními nahrávkami, kompozicemi a performancemi (od R. Murraye Schafera a Luca Ferrariho ke Kravaři a traktoru Zetor a zase zpátky). Lze domluvit spolupráci se zvukovou galerií IGLOO Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.

3. Otevřené interdisciplinární téma pro spisovatele, ale také zahradníky, poutnice, filozofy, cyklistky… Řekněte si sami.

UZÁVĚRKY A PLÁNOVÁNÍ

Nemáme pravidelné uzávěrky. Délka rezidencí bude určena individuálně, v souvislosti s plánovanými aktivitami. Jsou možné delší (až 3 měsíce) i kratší (od 1 týdne) rezidenční pobyty, také rezidence na pokračování sestávající z více pobytů. Silně doporučujeme neformální návštěvu před tím, než pošlete svůj návrh.

Domluvíme se s vámi česky, anglicky, vlámsky a francouzsky, trochu i španělsky a německy.

REZIDENČNÍ PROGRAM V4

Umělci z ostatních tří zemí visegradské čtyřky (Polsko, Maďarsko, Slovensko) si mohou požádat o grant Mezinárodního visegradského fondu. Poskytujeme administrativní podporu při vyplňování žádostí.

UBYTOVÁNÍ

Rezidenti budou ubytování v nově rekonstruovaném prostorném podkroví s pracovním prostorem, základním audiovizuálním vybavením a internetem. Je možné využívat dílnu se základním nářadím a nástroji pro práci se dřevem, zahradničení, včelaření… v bývalých stájích stejně jako zahradu.

FINANCOVÁNÍ

Každoročně poskytneme omezené množství rezidencí, finanční podpora závisí na grantech získaný pro daný rok. V roce 2017 můžeme poskytnout dvě částečně hrazené měsíční rezidence pro umělce působící v České republice.

Vyzýváme zájemce, aby se snažili aktivně vyhledávat zdroje pro financování vlastních rezidencí, po domluvě poskytneme administrativní podporu.

Kontakt: hinterland@kra.land, tel.: 604335974 (Lenka Dolanová)

Kravín o čarodějnicích 2015 ještě se starou střechou.

Kravín dočasně bez střechy, Železné hory v pozadí.