KRA – Kravín Rural Arts

KRA – Kravín Rural Arts (page 2)

KRA – Kravín Rural Arts se nachází na Vysočině pod Železnými horami, v malé vesnici Hranice u Malče. Původně se jednalo o součást velkostatku Maleč. Někdejší správní dům a bývalé stáje pocházejí ze 17. století, v historii několikrát změnily funkci a prošly přestavbami.

KRA se zaměřuje na ekologické umění a kulturu, spolupracuje s umělci, místními obyvateli a dalšími organizacemi. Jsme otevřeni další spolupráci v oblasti ekologického umění a vývoje. Věříme, že umělecké projekty mohou do prostředí venkova přinášet nové podněty a obohacení, a naopak, že umělci mohou mnohé získat ze zkušeností místních.

KRA = budova zdálky připomíná osamělou kru, vznášející se pod horami.

KRÁ = krákání odkazuje k havranům, symbolům umění, hravosti a kreativity. Havrani jsou výjimkou mezi divokými zvířaty, jsou schopni vytvářet si vlastní nástroje ke hře. Havrani jsou v mytologii často šprýmaři, protivící se pravidlům a konvenčnímu chování.

KRAVÍN. Protože kravám vděčíme za toto místo.

… máme také facebook:  KRAvín – rural arts Vysočina

… historický vývoj kravína a naše minulé akce jsou k prohlédnutí na stránkách spolku Yo-Yo, který mimo jiné vydává RurArtMap

Naši partneři a spolupracovníci: Zastráň zeleninová farma, Zastávka 194 v Chotěboři, [OGV], His Voice, LOM label Bratislava.

Kontakt: Hranice 6, 58301 Chotěboř, e-mail: hinterland@kra.land, tel.: +420604335974

2 comments on “KRA – Kravín Rural ArtsAdd yours →

  1. Hi! I’m wondering if the residency is still running and opening for new applicator?

    If any update would be good to know.

  2. Hi Sun Chang,

    Thanks for your interest. Yes, we are still running the rural residency here in Hranice/Vysocina. But this year is somehow a reflection year in which we want to develop new ideas for 2020-24. For that reason we are also looking in different ways of organizing it. For this year there is no funding available, so if people want to come and participate they have to do it on their own costs. We can help you with providing necessary papers if you apply yourself for support. Please further email to hinterland@kra.land if you are interested. All the best, G

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *