HUDBA NA POCHODU – intervence v krajině venkova

HUDBA NA POCHODU – intervence v krajině venkova

Doppler na kole 
SOBOTA 9. září 2017
Sraz v 9:30 ráno před kostelem Sv. Jiljí v Libici nad Doubravou, nahrávací cyklistické jízdy každou celou hodinu: v 10, 11 a ve 12 hodin.

Když zazní kostelní zvony a vy jedete na kole dostatečně rychle, můžete slyšet, jak se zvuk zároveň s vaším pohybem po vlnách posunuje níže. Jako siréna na autě. Přivezte si kolo a smart phone nebo nahrávací zařízení. Speciální dárek pro ty, kteří tento akustický fenomén nahrají nejlépe. Zkusit to může každý.

KONCERT Vlněný kabát, sukně a batoh, NEDĚLE 10. září 2017, 18:00, náměstí T. G. Masaryka, Chotěboř (u kašny)
Partitura: Lucie Vítková, hrají: Matěj Hamerník (pochodový činel), Vilém Hofbauer (trubka), Jan Nosek (trombon), Petr Salajka (tuba), Lukáš Vavrda (křídlovka), Lucie Vítková (hichiriki). Koncert pod otevřeným nebem z cyklu hudebních skladeb podle střihů na šaty. Skladatelka se tentokrát připojí s japonským nástrojem hichiriki.
Po koncertě následuje projekce filmu AKCEPT (režie Jan Hubáček, ČR, 2016, 84 min.) a diskuse s protagonistkou (Zastávka 194, T. G. Masaryka 194, 19:00)

ZÓNA (Tereza a Tomáš KERLE) – workshop a intervence
NEDĚLE 17. září 2017, 15 – 18 hodin
KRA – Kravín Rural Arts, Hranice u Malče 6
Co je rytmus? Workshop pro každého, koho zajímá samotná podstata rytmu jako základního pilíře naší reality. Nástrojem bude celé naše tělo. V rámci dílny postupně rozvineme schopnost vnímání polyrytmů jakožto vzájemného vztahu různých rytmických frekvencí. Začátek v 15 hodin.
Poly-Dimensions. Intervence / zvukově-pohybová performance, jejímž ústředním tématem je multidimenzionální povaha rytmu. Systém sil a vlivů proudících skrze tělo.
Rytmus – tón – barva >> frekvence, vědomí. Dílčí výsledek rezidenčního pobytu Terezy a Tomáše v KRAvíně. Začátek v 17 hodin.

Vstupné zdarma.

Pořádá KRA – Kravín Rural Arts s podporou Ministerstva kultury ČR, Mezinárodního visegradského fondu a Nadace Život umělce.